Formål

Formålet med mikrobiologisk kvalitetssikring i Region Nordjylland er at vedligeholde og forbedre kvaliteten af de mikrobiologiske analyser, som udføres i almen praksis.

Endvidere via information og undervisning at optimere de præanalytiske forhold for prøver, der sendes til undersøgelse på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Der udføres mange forskellige analyser i almen praksis. For at disse ikke skal medføre fejltolkninger af analyseresultater med efterfølgende fejlbehandling og muligt ressourcespild, er det nødvendigt løbende at kvalitetssikre analyserne og dokumentere deres kvalitet.