Organisation

Mikrobiologisk kvalitetssikring (MIKAP) indgår i den fælles Laboratoriekonsulentordning (LKO) for biokemi og mikrobiologi og dækker hele Region Nordjylland.

MIKAP er forankret i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og varetages af en mikrobiologisk overlæge og to mikrobiologiske laboratoriekonsulenter (bioanalytikere).