Indhold

MIKAP omfatter

 1. Prøveudsendelser

 2. Kurser
  3 - 4 timer varende kurser for læger og personale i praksis i mikroskopi af urin og vaginalsekret, dyrkning og resistensbestemmelse af urin

 3. Fyraftensmøder for læger og praksispersonale

 4. Vejledninger
  Udgivelse af vejledninger til mikrobiologisk diagnostik i almen praksis fx mikroskopi, dyrkning og resistens

 5. Konsulentbesøg
  De mikrobiologiske laboratoriekonsulenter kan altid kontaktes telefonisk for råd og vejledning. I forbindelse med laboratoriekonsulent besøg, kan laboratoriekonsulenten varetage mere generelle mikrobiologiske problemstillinger.