Baggrund

Til varetagelse af kvalitetssikring i Region Nordjylland er der oprettet en Laboratoriekonsulentordning, hvor den mikrobiologiske del er forankret i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Alment praktiserende læger, som modtager ydelse for mikroskopi, dyrkning eller resistensbestemmelse, er omfattet af kvalitetssikringsordningen.